Povinnosti nahlásit škodu

Každý může mít někdy nehodu. Pro zákazníky PEMA je důležité postupovat v případě jakékoli škody správně.

 

Prosím mějte na paměti:

V případě nehody informujte PEMU do 48 hodin od této události.

Pokud nesplníte tuto podmínku, nemusí být poskytnuto krytí nákladů vztahující se na danou škodní událost.

 

The PEMA claim notification form can be downloaded here in PDF format:

 

 

 

 

 

Informace pro případ nesplnění podmínky informovat o škodní události

Dle smluvních podmínek je zákazník povinen poskytnout informace s patřičnými podrobnostmi, pokud dojde k pojistné události.

Pokud zákazník podvodně nebo záměrně nesplní tuto povinnost, PEMA je osvobozena od svých povinností.

Nicméně pokud zákazník poruší své povinnosti hrubým zanedbáním, může PEMA poskytnout plnění pouze částečně, v závislosti na míře zavinění.