Pligt til at anmelde skader

held kan ske for en hver. Det er vigtigt for PEMA´s kunder at de følger den korrekte fremgangsmåde i tilfælde af enhver skade.

 

Bemærk følgende:

I tilfælde af enhver skade skal du informere PEMA indenfor 48 timer efter den er opstået. Hvis du forsømmer denne meddelelsesfrist kan det ske at den aftalte ansvarsfritagelse bortfalder.

 

PEMA´s skadesanmeldelse kan du downloade her I PDF format: 

Information vedrørende konsekvenserne ved forsømmelse af skadesanmeldelse og -redegørelse efter forsikringshændelser.

Hvis en forsikret hændelse opstår under kontraktlige aftaler, skal du indberette samtlige relevante enkeltheder, som forklarer de faktiske omstændigheder eller hver detalje som er nødvendig for at åbne en forsikringssag eller omfanget af vores pligt til at træde til.

Hvis du svigagtigt eller forsætligt undlader at imødekomme indberetnings- eller oplysningspligten er vi fritaget for enhver forpligtelse til at træde til.

Hvis du tilsidesætter nogle af ​​disse forpligtelser ved grov uagtsomhed, kan vi begrænse vores erstatning i forhold til omfanget af ​​din forsømmelighed. Denne indskrænkning bortfalder, hvis du kan gøre rede for, at forpligtelsen ikke blev misligholdt ved grov uagtsomhed.