Hyr kommersiella fordon av PEMA

Kraven för företag i logistiksektorn förändras ständigt. Fordonsparker måste kunna anpassas till krav på ny teknik, förändringar av utsläppsklasser, ändrade kostnader för vägtullar samt ökade bränslekostnader. Som ett företag i GEFA-gruppen kan PEMA i samarbete med Société Générale ta fram hållbara lösningar anpassade efter dina behov så att du kan hyra nödvändiga kommersiella fordon av oss utan att behöva göra en större investering.

Vi erbjuder skräddarsydda hyresavtal med flexibla villkor. Utifrån ett utbud av särskilda avtalsmodeller, säsongspriser och ramavtal kan du välja ett fordon från vår moderna fordonspark för endagsuthyrning, kort- eller långfristig uthyrning. Därmed uppnår du en högre finansiell flexibilitet när det gäller andra investeringar.