Kształcenie przyszłości – dualne studia w firmie PEMA

Uczenie się przez całe życie jest istotnym elementem naszej kultury pracy. Zwłaszcza pod wpływem wzrastających i stale zmieniających się wymagań w miejscu pracy, jak również w związku z jednocześnie zarysowującym się brakiem wykwalifikowanej kadry kształcenie ustawiczne i nabywanie nowych kwalifikacji są istotnymi czynnikami, przyczyniającymi się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

Innowacyjne, profesjonalne i skuteczne – takie są dualne studia w firmie PEMA. We współpracy z Akademią Zarządzania i Ekonomii w Getyndze (VWA Göttingen) oferujemy Państwu możliwość uzyskania – oprócz nauki w zawodzie specjalisty ds. handlu samochodami – tytułu Bachelor of Arts odbyciu sześciu semestrów studiów z ekonomiki przedsiębiorstwa. W toku kształcenia odbywają Państwo praktyki w najróżniejszych działach naszego przedsiębiorstwa, poznają różne lokalizacje i przygotowują się do odnoszenia sukcesów w przyszłości.

 

Obecnie brak wolnych miejsc pracy.