Inwestycja w przyszłość dzięki nauce zawodu w firmie PEMA

Po ukończeniu szkoły otwierają się przed Państwem różne ścieżki kariery zawodowej – także ta w firmie PEMA. Czy to mechatronik samochodowy, specjalista ds. sprzedaży samochodów czy wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej – nauka zawodu u nas daje istotną wiedzę i jest bardzo urozmaicona. U nas mogą Państwo poznać swoje możliwości i zrobić pierwszy krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. „Są Państwo filarem naszej przyszłości. Danie młodym ludziom szansy podjęcia gruntownej nauki zawodu i otworzenie im w ten sposób drogi do dobrej przyszłości zawodowej postrzegamy jako naszą odpowiedzialność”. Wykorzystajcie Państwo swoją szansę – złóżcie aplikację już teraz! Obecnie oferujemy naukę zawodu w następujących lokalizacjach:

„Nauka zawodu jest dobrą inwestycją w przyszłość – nie tylko dla Państwa, lecz także dla naszego przedsiębiorstwa.”

 

 

Obecnie wszystkie stanowiska szkoleniowe są zajęte.