Obowiązek zgłoszenia w przypadku szkody

Wypadki mogą się zdarzać, nie można się przed nimi zabezpieczyć. Najistotniejsze jest to, żebyście Państwo jako klienci firmy PEMA wybrali właściwy sposób postępowania w przypadku szkody.

 

Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

W razie wypadku mają Państwo obowiązek powiadomić o nim firmę PEMA w ciągu 48 godzin od zdarzenia.

Jeśli nie dopełnią Państwo tego obowiązku zgłoszenia szkody, przestaje obowiązywać Państwa ochrona wynikająca z uzgodnionych zwolnień od odpowiedzialności. 

 

Tutaj znajdą Państwo nasz formularz zgłoszenia szkody – do pobrania w formacie PDF:

 

Powiadomienie o skutkach niedopełnienia obowiązku udzielenia informacji i wyjaśnień po wypadku ubezpieczeniowym

Na podstawie ustaleń umownych po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego mają Państwo obowiązek podać wszelkie dane, które mogą być przydatne do wyjaśnienia stanu faktycznego (tzw. obowiązek złożenia wyjaśnień) lub są niezbędne do ustalenia wypadku ubezpieczeniowego lub zakresu naszego obowiązku świadczenia (tzw. obowiązek udzielenia informacji). Jeśli w sposób podstępny lub zamierzony nie dopełnią Państwo obowiązku udzielenia informacji lub złożenia wyjaśnień, to zwalnia nas to z obowiązku świadczenia. Jeśli natomiast umyślnie nie dopełnią Państwo tego obowiązku, możemy zmniejszyć nasze świadczenie proporcjonalnie do stopnia Państwa zawinienia. Zmniejszenie nie dojdzie do skutku, jeśli Państwo wykażą, że obowiązku nie dopełniono nieumyślnie.