Förmånlig återlämning av hyrfordon från PEMA

PEMA lägger stor vikt vid ärlighet och transparens, självklart också vid återlämning av kommersiella hyrfordon. En genomtänkt helhetssyn, både från kundens och PEMA:s sida, är särskilt viktigt på detta område. Därför erbjuder vi våra kunder tydliga och transparenta återlämningsrutiner, som baseras på en konsekvent tillämpning av vår återlämningspolicy och skadekatalog. Denna process utförs av kvalificerade PEMA-anställda.

Innan du hyr ett fordon kan du få bilda dig en uppfattning om de relevanta kriterierna gällande återlämning och läsa PEMA:s skadekatalog: