Uczciwy odbiór wynajętych przez Państwa pojazdów firmy PEMA

PEMA przykłada szczególną wagę do uczciwości i transparentności, także podczas zwrotu wypożyczonych pojazdów użytkowych. Zwłaszcza w tej dziedzinie – zarówno dla klienta, jak i dla firmy PEMA – istotna jest dokładność. Dlatego oferujemy naszym klientom transparentną i identyfikowalną procedurę przyjmowania zwrotu, która polega na konsekwentnym stosowaniu się do naszego protokołu przyjęcia zwrotu i katalogu szkód oraz jest prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników firmy PEMA.