Følg dit køretøjs kilometerforbrug på skærmen

Få tilbagemeldinger på dit køretøjs vigtige positions-og køledata til enhver tid. PEMA tilbyder den perfekte telematik pakke med følgende funktioner:

 

Positionsdata

Temperaturdata

Dørstatus

Kilometerforbrug*

EBS-data*

 

* Det eksakte omfang af funktioner er afhængigt af hvilken hardware der bruges.