Övervaka din trailers körsträcka

Få meddelanden om viktiga positionerings- och kyldata för din trailer, oavsett tidpunkt. För detta ändamål erbjuder PEMA det perfekta telematikpaketet, med följande funktioner:

Positioneringsdata

Temperaturdata

Dörrstatus

Körsträcka*

EBS-data*

Kopplingsstatus*

 

*Exakt vilka funktioner som finns tillgängliga är beroende av vilken hårdvara som används.